Indboforsikring | Billig | Sammenligning pris, dækning og find den bedste og billigste | Unge og studerende | Tryg | Ida | Topdanmark

Indboforsikring

Indboforsikring dækker skade på dine private ting, og hvis du er uheldig at lave skade på andre eller deres ting.

Viste du at 9 ud af 10 kan spare penge på deres indboforsikring, hvis de skifter forsikringsselskab.

Læs om billig indboforsikring.

Eller dyk ned i vores store guide om forsikring af indbo og få et godt overblik hvad den typisk dækker.

Og find ud af hvilke spørgsmål du skal stille dit forsikringsselskab, hvis du vil have de bedste vilkår.

Se indholdsfortegnelsen for et hurtigt overblik.

Indholdsfortegnelse

Hvad er en indboforsikring?


En indboforsikring dækker alle ejendele i din husstand i tilfældet af skade såsom indbrud i din aflåste bolig, røveri, brand, hærværk eller vandskade.

En forsikring af indbo adskiller sig fra husforsikringen ved at den dækker alt som ikke er fastmonteret og husforsikring dækker selve huset og alt hvad der er fastmonteret.

I videoen forklarer DJØF hvad en forsikring af indbo er.

De tager udgangspunkt i deres egen forsikring og studerende, men principperne er de samme for de fleste forsikringer.

Hvad dækker en indboforsikring?

Den dækker typisk:

 • Brand
 • El-skade
 • Tyveri – herunder også tyveri af din cykel
 • Tricktyveri
 • Røveri
 • Bortkomst af bagage i Danmark
 • Vejrskade, herunder storm, vand og oversvømmelse
 • Udstrømning
 • Hærværk
 • Skade på bagage i udlandet
 • Færdselsskade
 • Ansvar
 • Retshjælp, herunder mulighed for mediation

Vær opmærksom på at dækningen varierer fra selskab til selskab, og hovedparten af selskaberne har også tillægges ydelser, såsom:

 • Identitetstyveri
 • Psykologisk krisehjælp
 • Pludselig skade
 • Elektronikskade
 • Udvidet cykelskade – en normal indboforsikring dækker kun op til omkring 12.000 kr per cykel.

Hvis du er i tvivl anbefaler vi at du kontakter dit forsikringsselskab.

Du skal være opmærksom på at det kan være et loft for dækningen af bestemte kategorier af ting såsom smykker og dyre møbler.

Hvad dækker en indboforsikring ikke?

TV2 har skrevet en god artikel om nogle af de største faldgruber, som er:

 • Gps og andre synlige genstande af værdi i din bil
 • Forskellen på tyveri og indbrud i dit hjem
  • Hvis en tyv er kommet i dit hjem igennem en åben dør eller vindue vil et forsikringsselskab betragte det som tyveri. Det betyder at forsikringen ikke dækker ting som kontanter, smykker, guld og sølv.
  • Hvis der er synlige tegn på indbrud, såsom et smadret vindue eller en opbrudt dør, vil et forsikringsselskab betragte det som et indbrud. Ved indbrud dækker forsikringen kontanter, smykker, guld og sølv op til en vis værdi.
 • Forskellen på tyveri og ran
  • Hvis du bliver udsat for et tyveri på åben gade dækker forsikringen kun de ting du har fået stjålet dog ikke kontanter og smykker.
  • Hvis du opdager tyveriet og råber efter tyven

Dækker en indboforsikring hele husstanden?

En indboforsikring dækker alle personer, som er tilmeldt adressen i folkeregistret dog ikke lejere.

Den dækker også udeboende børn under 21 år, og delebørn når de bor hos dig.

Indboforsikring og elektronik

En normal forsikring af indbo dækker skader på elektronik ved tyveri, brand- og vandskade, kortslutning, hærværk og lynnedslag.

Hvis du ønsker ekstra dækning skal du normalt tegne en elektronikdækning som typisk er en tilvalgsdækning til din forsikring af indbo.

En elektronikdækning vil typisk dække alle tænkelige skader på elektronik uanset, hvem der laver skaden.

Indboforsikring og tyveri

En indboforsikring dækker oftest tyveri af ting fra din bolig, men også i nogle tilfælde hvis tyveriet er foregået udenfor hjemmet.

Dette gælder ofte også din cykel, men forsikringsselskabet kan kræve at du kan bevise den var forsvarligt låst.

Det er derfor en god idé at holde fast i din kvittering for cyklen, men også låsebeviset, hvor det fremgår at det er en godkendt lås.

Hvis du har en særlig dyr cykel (over 20.000kr. som tommelfingerregel) kan det måske betale sig for dig at tilkøbe en ekstra cykelforsikring.

En forsikring af indbo indeholder også oftest en ansvarsforsikring.

Skulle du lave skade på andres ting er du dermed dækket.

Indboforsikring: cykel og cykeltyveri

En indboforsikring dækker som oftest i tilfælde af at din cykel bliver stjålet.

Forsikringsselskabet kan dog kræve at du kan bevise den var forsvarligt låst.

Det er derfor en god idé at holde fast i din kvittering for cyklen, men også låsebeviset, hvor det fremgår at det er en godkendt lås.

Forsikringsselskabet vil også ofte kræve at din cykel var låst, så gør det til en vane altid at låse din cykel også selvom den står i din have eller gård.

Hvis du har en særlig dyr cykel (over 20.000kr. som tommelfingerregel) kan det måske betale sig for dig at tilkøbe en ekstra cykelforsikring.

Ved særlig dyre cykler dækker mange forsikringsselskaber ikke i tilfælde af tyveri.

Der kan også være særlige regler for hvordan cyklen skal være låst, f.eks. at den skal være låst selvom den er inde i din bolig.

Tjek derfor altid betingelserne hos netop dit forsikringsselskab, så du ved hvad du skal gøre for at være sikret hvis din cykel skulle blive stjålet.

Indboforsikring og vandskade

Hvis din bolig er udsat for vandskade er det din indboforsikring du skal have fat i for at få tabet dækket.

Vær dog opmærksom på, at mange forsikringsselskaber kun dækker i tilfælde af “voldsomt skybrud”, som kan defineres forskelligt fra selskab til selskab, men f.eks. kan være 30mm nedbør indenfor et døgn.

Hvis vandskaden derimod er sket fordi vand fra havet eller fjord er trængt helt hen og op i din bolig er det Stormrådets stormflodspulje du kan kontakte for at se om du kan få dækning for skaderne.

Indboforsikring og skimmelsvamp

Hvis du opdager skimmelsvamp i din bolig er det din husforsikring du skal se efter i, om du skulle være dækket eller ej.

Her er en række specifikke betingelser der kan gøre sig gældende.

Læs mere hos Bolius.

Indboforsikring med rejseforsikring

En rejseforsikring er ikke en normal del af en indboforsikring.

Hos nogle selskaber kan du tilvælge årsrejseforsikring, når du køber forsikring af indbo.

Det kan være en god idé at samle flere forsikringer hos det samme forsikringsselskab, da du derved kan opnå de såkaldte “samlerabatter”.

Indboforsikring som lejer (lejebolig)

Om du ejer eller lejer din bolig har ikke nogen indvirkning på din forsikring af indbo.

Hvis du ejer indbo og du gerne vil have det forsikret, så skal du tegne en indboforsikring uanset om du bor til leje eller om du ejer din bolig.

Husk, at en forsikring af indbo også indeholder en ansvarsforsikring, som dækker skader du forvolder på andre og deres egendom.

Det er derfor altid en god idé at have en forsikring af indbo.

Indboforsikring til andelsbolig

Ejerformen af din bolig har ikke nogen indvirkning på din indboforsikring.

Hvis du ejer indbo og du gerne vil have det forsikret, så skal du tegne en forsikring af indbo uanset om du bor i en andelsforening, om du bor til leje eller om du ejer din bolig.

Indboforsikring til delelejlighed og bofællesskab

Hvis man deler en lejlighed med en ven eller veninde, eller hvis man bor i et bofællesskab, skal man have hver sin forsikring af indbo.

Hvorimod hvis man er samboende, det vil sige hvis bor sammen med sin kæreste eller kone, så kan man nøjes med én samlet indboforsikring.

Indboforsikring ved flytning

Ved flytning dækker ens indboforsikring normalt ens indbo i op til en måned på to adresser.

Hvis flytningen tager længere tid eller hvis noget af ens indbo skal opbevares, skal du tage kontakt til dit forsikringsselskab og tale med dem om det.

Hvad vil det sige at være underforsikret?

Underforsikret er et vigtigt begreb, som kan være dyrt at stifte bekendtskab med.

I korte træk går det ud på at ens samlet indboforsikringssum skal svare til værdien af ens indbo.

Lad os tage en fiktiv person, Peter, som et eksempel.

Peter har indbo for 2 millioner kroner, men han er kun forsikret for 1 million kroner.

Peter har indbrud og han får stjålet indbo til en værdi af 100.000 kr. Umiddelbart ligger det beløb indenfor grænsen den samlet forsikringssum på 1 million kroner.

Men fordi Peter teknisk set kun har forsikret halvdelen af hans indbo –  1 million ud af 2 millioner – får han kun udbetalt halvdelen af hvad han har mistet, hvilket i dette tilfælde er 50.000 kr.

I det fiktive tilfælde fik Peter kun stjålet for 100.000 kr, men det kunne have været meget værre, hvis tyvene havde stjålet al hans indbo.

Så havde Peter mistet indbo for 1 million kroner.

Videoen forklarer også om hvad det vil sige at være underforsikret.

Det koster typisk ikke særlig meget at hæve indbosummen.

Vi anbefaler derfor, at man vælger en indbosum, som altid vil overstige den reelle værdi af ens indbo.

Er en indboforsikring lovpligtig?

Nej, den er ikke lovpligtig, men det er typisk en god ide at have en.

Husk – vær ærlig

Det er meget vigtigt, at du er 100% ærlig, når du tegner din indboforsikring.

Hvis du glemmer eller undlader noget kan du risikere, at forsikringen ikke dækker, når ulykken er ude.

Hvad koster en indboforsikring?


Prisen på en indboforsikring kan variere meget afhængig af din forsikringshistorie (hvor mange skader du har haft), og hvor du vælger at bo.

Det er derfor umuligt, at sige noget generelt om prisen.

Den hurtigste måde at finde ud af det er at indhente tre tilbud på forsikring af indbo eller beregne prisen online.

Hvad bestemmer prisen på en indboforsikring?

Forsikringsselskaberne bruger meget komplicerede modeller, når de beregner prisen på en forsikring af indbo.

Man forsimplet kan man sige at der er tre vigtige faktorer:

Forsikringstageren (dvs dig)

Forsikring handler om risiko og nogle mennesker er bare bedre til at passe på deres ting end andre.

Og ja, det er bare billigere at forsikring folk, som passer godt på deres ting, end folk som ikke passer godt på deres ting.

Din skadeshistorik betyder derfor meget, når forsikringsselskaberne beregner prisen på din indboforsikring.

Det er bl.a. også derfor at selskaberne altid spørger dig om du har haft skader indenfor de sidste par år, når de skal beregne prisen på en forsikring.

Det kan være rigtig mange penge værd at have en god skadeshistorik, og det kan man godt påvirke selv ved at passe godt på sine ting, og ved kun at anmelde en skade til sit forsikringsselskab når det er alvorligt.

Læs mere: Forebyg skade.

Hvor godt dit hus er sikret

Mange forsikringsselskaber giver dig rabat på forsikringen af indbo, hvis din bolig er godt sikret.

En alarm i hjemmet er den mest typiske måde at sikre sit hjem.

Mange forsikringsselskaber har aftaler med alarmselskaber, så man i nogle tilfælde både får rabat på alarmen og sin forsikring.

Andre forsikringsselskaber tilbyder deres kunder et sikkerhedstjek, hvor en ekspert gennemgår dit hjem med henblik op at sikre det mod indbrud.

Husk at indbrudstyve er doven, og de at de ikke kan lide at tage store ricisi.

Så hvis dit hjem er virkelig godt sikret, er det en stor sandsynlighed for at de vælger at bryde ind i et andet og mindre sikre hus.

Læs mere: Forebyg skade.

Beliggenheden af din bolig

Det er måske lidt unfair, men beliggenheden af din bolig betyder rigtig meget.

Forsikringsselskaberne har statistik over hvor mange indbrud der er i de forskellige kvartere, og nogle gange kan selv hvilken side af vejen du bor på have betydning for prisen på din indboforsikring.

Beliggenheden af din bolig har også betydning for, hvor stor sandsynligheden er for vandskade ved et skybrud, så hvis dit hus ligger lavt, kan du også forvente en forhøjet præmie på den bekostning.

Billig indboforsikring til pensionister

Som pensionist eller senior har man typisk haft flere år til at få sammensat en bolig med lækre dyre møbler og indbo, end da man var ung og studerende.

Det er derfor en rigtig god idé at have en ordentligt dækkende indboforsikring som pensionist.

Men når du skal vælge indboforsikring er det langt hen ad vejen de samme råd du kan følge som på alle andre tidspunkter i livet.

Først skal du afdække dine behov, og for eksempel overveje om du kan slå flere forsikringer sammen hos det samme selskab og måske opnå samlerabat.

Indhent derefter tilbud fra flere forsikringsselskaber, og husk at der også kan være gode og billige forsikringer at hende hos din fagforening eller pensionsselskab.

Du kan også med fordel kontakte Ældresagen, da de har rabataftaler med flere forsikringsselskaber.

Hvordan får jeg en billig indboforsikring?


Der er ikke nogen gylden regle til hvordan man få en billig indboforsikring, men der er dog en række ting du kan gøre.

Læs 12 konkrete råd til billig forsikring.

Forhandle med dit nuværende forsikringsselskab

Prisen på forsikringer er ikke en verdens konstant og i mange tilfælde kan man forhandle om prisen på sine forsikringer.

Hvis man har været en god kunde i mange år – som i forsikringsverden er defineret ud fra antallet af ens skader; jo færre skader jo bedre – er det ikke unormalt at man kan forhandle sig frem til en billig indboforsikring.

Under alle omstændigheder at det klogt altid at forhandle med sit nuværende forsikringsselskab inden man evt skifter forsikringsselskab, da en lang og god relation til ens forsikringsselskab kan hjælpe en i tilfælde af skade.

Hvis man har været en god kunde i mange år får man typisk en længere snor i tilfælde af skade; dvs der skal mere til at de sætter præmien op på ens forsikringer.

En undersøgelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bekræftede dette, da det ifølge undersøgelsen lykkes 8 ud af 10 at forhandle en bedre pris på deres indboforsikring hos deres eksisterende forsikringsselskab.

Få tre tilbud på en billig indboforsikring eller beregn prisen online

Selvom man er godt tilfreds eller utilfreds med sit forsikringsselskab er det altid en god ide engang imellem at sammenligne prisen på sin indboforsikring med markedsprisen.

Det kan man gøre på to måder enten ved at bruge en af de tjenester hvor man let kan få tre tilbud eller man kan bruge en af de mange bergenere på nettet.

Vi anbefaler at man får tre tilbud, da forsikringsberegnerne ikke inkluderer samle rabatter, som kan have en stor betydning på prisen.

Pas godt på dine ting og sikre dit hus

Få skader er den bedste vej til en billig indboforsikring, så det bedste du kan gøre, er at pas godt på dine ting, og sikre dit hus mod indbrud og andre skader såsom vandsskader.

Læs mere: Sikring af dit hjem mod indbrud

10 ting du skal vide om indboforsikring


10 ting du skal vide om indboforsikring:

Fakta #1
En indboforsikring dækker alle ejendele i din husstand i tilfældet af skade såsom indbrud i din aflåste bolig, brand, hærværk eller vandskade.

Fakta #2
Hvis du køber en alarm til hjemmet kan du ofte opnå rabat på din forsikring af indbo hos nogle selskaber.

Fakta #3
En forsikring af indbo dækker normalt ikke skader begået af en der har lejet din bolig- f.eks. via AirBnB.

Fakta #4
Det kan ofte betale sig at tjekke priserne for forsikring af indbo hos flere selskaber, der kan virkelig være penge at spare.

Læs mere: 9 ud af 10 penge på deres indboforsikring, hvis de skiftede forsikringsselskab.

Fakta #5
En forsikring af indbo dækker dine udeboende børn indtil de er fyldt 21 år.

Fakta #6
Din cykel er ofte dækket af din forsikring af indbo, men vær opmærksom på beløbsgrænsen som kan svinge meget- og ofte ikke dækker meget dyre cykler.

Fakta #7
Skulle en luftballon eller vragdele fra et fly falde ned i netop dit hus- ja, så dækker din forsikring af indbo!

Fakta #8
Gem altid dine kvitteringer og tag billeder af dit hjem, det kan være brugbart i en erstatningssag.

Fakta #9
Din forsikring af indbo dækker ikke, hvis du glemmer at låse din hoveddør, eller ikke har låst din cykel på forsvarlig vis.

Dette kaldes “grov uagtsomhed”.

Fakta #10
Husk, at der kan være rabatter at hente, hvis du samler flere af dine forsikringer hos det samme selskab.

Spørger altid efter “samlerabatter”.

Husk at de præcise betingelser for forsikring af indbo skifter fra forsikringsselskab til forsikringsselskab.

Tjek derfor altid betingelserne hos netop dit selskab.

Sammenligning: Billigste og bedste indboforsikring


Indboforsikringer er ikke et standardprodukt og betingelserne varierer fra selskab til selskab.

Det er vigtig at tage højde for forskellighederne mellem selskaberne når man sammenligner forsikringer af indbo, og ikke kun kigge blidt på prisen.

Mange fokuserer desværre bildt på prisen, når de vælger forsikringer, men når vi vælger bil eller hus fokuserer vi på mange andre ting.

Udfordringen med forsikringer er at vi først opdager hvilket produkt vi har købt, når vi får en skade.

Det svarer til først at opdage hvilken “bil” man har købt, når man skal på biltur med hele familien til syd italien.

Umiddelbart tror man måske at man havde købt en stor familiebil, men i virkeligheden har man købt en 5 år gammel smart, fordi den var billigst.

Den bedste måde at undgå sådanne en situation er at lave en liste over de vigtigste ting, og derefter sammenligne de forskellige indboforsikringer.

Vi har lavet en liste, som du kan tage udgangspunkt i, når du sammenligner indboforsikringer, men husk at justere den til dine forhold.

 • Selvrisiko
 • Prisen
 • Din forsikringssum (den samlet værdi af dit indbo)
 • Dækning i tilfælde af
  • Vandskade
  • Stormskade
  • Elektronikskade
  • Tyveri af cykel eller barnevogn
  • Tyveri eller skade på smykker
  • Tyveri eller skade af designermøbler
  • Pludselig skade på håndvask, toilet eller komfur
  • Tyveri på hotelværelser under ferie
 • Retshjælpsforsikring
 • Dækning af dine børn og udeboende børn op til 21 år
 • Rabat ved sikring af hjemmet
 • Ansvarsforsikring

Skriv endelig til [email protected], hvis du har forslag til forbedringer af listen.

Indboforsikringer hos de 8 største forsikringsselskaber i Danmark

Nedenfor har vi lavet en liste over de 8 største danske forsikringsselskaber, som tilbyder en forsikring af indbo.

Der findes andre forsikringsselskaber såsom IDA Forsikring og Lærerstandens Brandforsikring, som også tilbyder indboforsikringer.

De kræver dog at du tilhører bestemte faggrupper for at du kan blive kunde hos dem.

De selskaber har typisk de billigste forsikringer.

De 8 største forsikringsselskaber er:

1. Tryg
2. Topdanmark
3. Codan
4. Alm. brand
5. Gensidige Forsikring
6. If
7. Alka
8. GF forsikring

Læs mere: Pristjek på forsikringer | Sammenligning af undersøgelser

Indboforsikring og forsikring til unge og studerende


Unge og studerende har typisk andre behove end en familie eller ældre, derfor har flere forsikringsselskaber lavet specielle forsikringer til denne gruppe.

Studerende

Hvis du er studerende vil det være klogt at starte med at kigge efter en forsikring af indbo hos din studenterorganisation eller hos din kommenede fagligeorganisation, som du måske kan blive medlem af allerede mens du er studerende.

De forsikringer du kan få tilbudt igennem en studenterorganisation eller en fagligorganisation vil typisk være langt bedre end dem du kan finde i det normale markedet.

Unge

Hvis du er mellem 18 og 28 år kan du med fordel overveje en ungdomsforsikring, som normalt indholder en ansvarsforsikring, rejseforsikring, ulykkesforsikring og en forsikring af indbo

Det er den grundpakke man typisk har brug for i de unge år.

Læs mere: Ungdomsforsikring

Forsikring af indbo til kollegie og kollegieværelse

Når man bor på kollegie skal man have en forsikring af indbo som alle andre, hvis man ønsker at have sine ting forsikret.

Mange unge fravælger forsikringer grundet økonomien, men husk at en forsikring af indbo også indeholder en ansvarsforsikring, som dækker skader på andre og deres ting.

Bemærk, at hvis du er under 21 år, og bor alene, er du normalt dækket af dine forældres forsikring af indbo.

Indboforsikring til unge (udeboende) under 21 år

Hvis du er under 21 år vil du under normale omstændigheder være dækket af dine forældres forsikring af indbo, uanset om du er hjemmeboende eller udeboende.

Bemærk, at du normalt kun er dækket af dine forældres indboforsikring, hvis du bor alene.

Hvis du flytter sammen med en ven, kæreste eller får et barn, så skal du typisk tegne din egen forsikring af indbo.

Vi anbefaler, at du taler med dine forældre eller dit forsikringsselskab om det, da betingelserne for forsikringer af indbo varierer fra selskab til selskab.

Indboforsikring for unge under 25

Indtil du er 21 år gammel vil du ofte være dækket af dine forældres indboforsikring, både hvis du bor hjemme eller hvis du bor alene udenfor hjemmet.

Hvis du er fyldt 21 år, eller bor sammen med andre, er du ikke længere dækket af dine forældres forsikring af indbo.

Mange unge vælger at spare indboforsikringen væk, da det kan være en stor på i et stramt budget.

Men det kan blive dyrt i tilfælde af indbrud, eller tyveri af din cykel, som ofte også er dækket af en forsikring af indbo.

Den gode nyhed er, at du som ung har mulighed for at få gode rabatter hos forsikringsselskaberne, da de håber at de ved at få dig ind tidligt har dig som kunde i rigtig lang tid- også efter studietiden hvor dine forsikringsbehov ændrer sig i takt med din bolig, rejsebehov og måske bil.

Du kan indsamle forskellige tilbud fra for eksempel tre forskellige selskaber og opnå såkaldte “samlerabatter”.

Det kan også være forsikringsselskabet kan tilbyde en samlet pakke, til en fordelagtig pris.

Herudover skal du være opmærksom på at du ofte kan opnå en fordelagtig pris på forsikringer via din fagforening.

Billig ansvarsforsikring til unge og studerende

Den letteste måde at få en ansvarsforsikring er at tegne en indboforsikring, da den normalt indeholder en ansvarsforsikring, som dækker skader man forvolder på andre og deres egendom.

Du kan også tegne en ungdomsforsikring, da det typisk er en kombination af en indboforsikring og en ulykkesforsikring.

Indbo- og ulykkesforsikring er en god og billig kombination for studerende og unge

Uanset om man er ung eller gammel er det klogt at være godt dækket i tilfælde af en ulykke eller en skade.

Mange unge er dog desværre ikke særlig godt forsikret, og det er kun 2/3 af alle unge mellem 21 og 24 år, der har en indboforsikring.

De tænker måske, at en indboforsikring ikke er vigtig, da de ikke har særlig mange ejendele, men en indboforsikring indeholder typisk også en ansvarsforsikring.

Ansvarsforsikringen dækker hvis man gør skade på andre eller deres ejendom.

Den slags skader kan hurtigt løbe op, og det er endnu en god grund til at tegne en indboforsikring.

Udover en indboforsikring er det klogt at have en ulykkesforsikring, så man kan bibeholde sin levestandard i tilfælde af en ulykke.

Flere af de store selskaber tilbyder en ungdomsforsikring, som bl.a. indeholder en indboforsikring og en ulykkesforsikring.

Læs mere: Ungdomsforsikring

Ungdomsforsikring

Flere store forsikringsselskaber såsom Tryg, Codan og Alm. brand har lavet en speciel forsikring til unge fra 18-28 år eller til unge under 30 år.

Forsikringen indeholder typisk en indboforsikring og en ulykkesforsikring.

Hos Tryg indeholder deres ungdomsforsikring, som de kalder YoungLiving, også en rejseforsikring.

På den måde er man fuldt dækket i forhold til stort set hvad man kan finde på at lave.

Du kan læse mere om ungdomsforsikringer på selskabernes hjemmesider.

Sikring af dit hjem mod indbrud


Mange danskere har desværre prøvet det: at komme hjem til en bolig, hvor tyvene har været “på besøg”.

Faktisk er Danmark blandt de lande i EU der har allerflest indbrud.

Men det er ikke altid helt tilfældigt, hvor tyvene går ind og du kan selv hjælpe til for at det ikke bliver din bolig det går ud over.

Gode råd, som kan holde tyvene væk:

Lad lyset være tændt
Lad lyset være tændt.

Måske ikke det mest energibevidste valg, men et par tændte lamper vil få det til at se ud som om nogen er hjemme.

Du kan eventuelt investere i automatiske lys-timere, også kaldet tænd/sluk ure.

Husk udendørsbelysning
Dette gælder også udendørsbelysning, hvis du bor i hus.

Sørg for at lyset tænder når man nærmer sig din bolig.

Tyven vil føle sig overvåget.

Rydde ikke op
Mange vil måske rydde op inden de tager på ferie.

Men lad endelig være med det! På en normal hverdag, hvor du er på vej hjem hurtigt vil der jo ikke være helt ryddet op.

Få så vidt muligt huset til at ligne at I er hjemme, eller meget snart kommer hjem.

Men ryd op i haven
Omvendt er det en dum idé at lade haveredskaber ligge frit fremme, som tyven kan bruge til at bryde ind.

F.eks. skal en stige aldrig ligge fremme.

Dette er en åben invitation til at komme op til vinduer, som måske ikke er lukkede eller ikke ordentligt sikrede.

Brug dine naboer
Kend dine naboer.

Det er en god idé at fortælle dine naboer, hvis I skal på ferie.

I kan f.eks. parkere bilen i hinandens indkørsler, fylde skrald i skraldespanden og sørge for at der ikke ligger bunker af post i postkassen.

I kan også bruge hinandens tørresnor i haven.

Dette er alt sammen med til at signalere, at her er nogle hjemme- eller nogen der snart kommer hjem, som kunne forstyrre tyven i deres “arbejde”.

Har du set noget mistænksomt?
Tyvene kan godt holde øje med et villakvarter i et godt stykke tid, for at vide hvornår folk typisk er hjemme.

Hvis du ser noget mistænksomt, så kontakt dine naboer.

Er det virkelig en maler de har bestilt, som har holdt på vejen mange gange i denne uge?

Hvis ikke, så er det måske en idé at holde ekstra godt øje med hinandens huse, eller at ringe til politiet.

Godt naboskab
Godt naboskab gælder ikke kun i villakvarterer- snak også med dine naboer hvis du bor i lejlighed!

Gamle låse er tyvens ven
Mange boliger har gamle låse, som er lette at bryde op.

Faktisk bør yderdøre, såsom terassedøre, hoveddør, osv., gerne have to låse.

Det er også en god idé hvis låsene kan låses indefra og nøglen fjernes.

Det første en tyv gør er at sikre at der er mange måder at komme ud af boligen på.

Hvis alle døre er låst- også indefra- er det sværere for tyven at stikke af.

Tjek dine vinduer
Hvis du bor i stueetagen så tag også et ekstra kig på dine vinduer- mange gamle vinduer er utroligt nemme at bryde op.

Dette gælder selvfølgelig også for kældervinduer.

Få en alarm
Det er sjældent politiet når at fange en tyv på grund af en alarm, men alarmen har en god afskrækkende og stressende effekt.

Tyven vil ikke bruge lige så lang tid i din bolig, og måske ikke slippe afsted med helt så mange af dine ejendomme.

Husk, at en tyv jo helst vil arbejde i fred, og det ødelægger en alarm.

Få en hund
Hunde virker også afskrækkende på tyven.

Men måske er en alarm en billigere, og lettere investering.

Hvad kan man se fra gaden?
Tænk over hvilke genstande man kan se fra gaden.

Tyven bliver lokket til af dyre lamper, computere der ligger fremme og smykker der er let tilgængelige.

Trist, at man skal tænke på den måde, men tyven kigger efter genstande der er lette at få fat i og som er lette at sælge igen.

Gem dine smykker
Gem derfor dine smykker væk.

Men det er ikke nok bare at lægge dem i skuffer og kommoder- tyvene skal nok nå at gennemgå disse steder, da de forventer det er her du vil gemme dine værdigenstande.

Sikringsskab
Hvis du har meget værdifulde smykker kan du også overveje at investere i et “sikringsskab”, det som man også ofte kalder et pengeskab.

Kontakt eventuelt dit forsikringsselskab for at få gode råd om hvilket sikringsskab du skal vælge, da det skal være godkendt.

Kontanter
Gør det til en vane ikke at have kontanter liggende.

Se desuden videoen nedenfor fra Politiet og Codan, som opsummerer mange af de gode råd.

De råder også til at du tager fotos af dine smykker og værdigenstande, da det kan hjælpe i efterforskningen, hvis tyvene, trods dine anstrengelser, skulle være løbet afsted med dine ejendele.

Alarmselskaber som tilbyder tyverialarm

Følgende danske selskaber tilbyder alarmer:

Du kan læse mere om tyverialarmer på deres hjemmesider.

Typisk stillede spørgsmål om forsikring af indbo


I denne sektion har vi samlet alle de mest almindelige spørgsmål om indboforsikring.

Indboforsikring sum – hvad er det?

Når man tegner en forsikring af indbo skal man oplyse den samlede værdi af al ens indbo, også kaldet forsikringssummen.

Den skal helst være lidt over den samlede værdi af dit indbo, da du er underforsikret, hvis forsikringssummen er mindre end den totale værdi af dit indbo.

Det kan være en dyr affære at være underforsikret.

Læs mere: Hvad vil det sige at være underforsikret?

Dækker indboforsikring ødelagt mobiltelefon?

Som hovedregel dækker din indboforsikring kun, hvis din mobiltelefon bliver stjålet, kortslutter på grund af overspænding under opladning, går til i en brand eller hvis din mobiltelefon bliver ødelagt i et trafikuheld.

Hvis du har tilkøbt udvidet pludselig skade eller elektronikdækning vil din forsikring typisk dække i hovedparten af tænkelige uheld såsom hvis du taber din telefon eller hvis du spilder vand udover den.

Dækker en forsikring af indbo udeboende børn?

Ja, normale forsikringer af indbo dækker udeboende børn under 21 år, hvis de bor alene.

Kan man få en indboforsikring med månedlig betaling?

Ja, hos mange af de store forsikringsselskaber såsom Tryg, Codan, Alka og If kan man købe forsikringer med månedlig betaling.

Skal man have en forsikring af indbo, når man bor til leje?

Ja, hvis man gerne vil have sit indbo forsikret, skal man tegne en indboforsikring uanset om man bor til leje, i en andelsbolig eller hvis man bor i en ejerbolig.

Indboforsikring når man er par og samboende – hvordan virker det?

Hvis man deler en lejlighed med en ven eller veninde, eller hvis man bor i et bofællesskab, skal man have hver sin indboforsikring.

Hvorimod hvis man er samboende, det vil sige hvis bor sammen med sin kæreste eller kone, så kan man nøjes med én samlet forsikring af indbo.

Kan jeg tegne en forsikring af indbo uden selvrisiko?

Ja, men husk at at det som regel er dyrere på den lange bane at tegne en forsikring af indbo uden selvrisiko.

Hvordan får jeg lettest en indboforsikring til mit sommerhus?

Den letteste og billigste måde at tegne en indboforsikring til dit sommerhus er at tegne en fritidshusforsikring.

En fritidshusforsikring er normalt en kombination af en brandforsikring, husforsikring, grundejerforsikring og en forsikring af indbo.

Dækker min indboforsikring hårde hvidevarer såsom vaskemaskine, komfur og opvaskemaskine?

Det er der ikke noget simpelt svar på, da det afhænger af din boligform; dvs lejebolig, ejerbolig eller andelsbolig.

Hvis du bor i en lejebolig dækker udlejerens forsikring normalt allerede installerede hårde hvidevarer. Hvis du selv har installeret nogle hårde hvidevarer skal de inkluderes i din forsikring af indbo.

Hvis du bor i andels-, eller ejerbolig skal du som udgangspunkt selv forsikre dine hårde hvidevarer.

Som altid anbefaler vi at du kontakter dit forsikringsselskab og taler det igennem med dem for et sikkerheds skyld, da vandskader fra hårde hvidevarer hurtig kan blive en bekostelig affære.

Hvordan finder jeg den bedste pris på en forsikring af indbo til en lejlighed?

Den nemmeste måde at finde en god pris på en indboforsikring til en lejlighed er at få tre tilbud på en forsikring af indbo, som du kan sammenligne.

Og du kan måske endda bruge tilbudene til blot at forhandle en bedre pris hos dit nuværende forsikringsselskab.

Dækker indboforsikring computer?

Ja, en indboforsikring dækker elektronik i hjemmet, hvilket også dækker din computer.

Hvis du har en indboforsikring er det derfor en god idé at tænke sig om inden man køber endnu en forsikring af sælgeren i butikken når man køber sin computer.

Tjek hellere betingelserne i din forsikring af indbo først, så du ikke er dobbeltforsikret.

Dog er der tilfælde hvor den forsikring du kan købe i butikken alligevel er en fordel.

Typisk dækker en forsikring af indbo i tilfælde af indbrud, men ikke hvis du selv er skyld i at computeren går i stykker (f.eks. hælder kaffe over tastaturet).

Du kan dog også vælge at købe en ekstra elektronikdækning hos dit eget forsikringsselskab.

En god idé er derfor at indhente forskellige tilbud og sammenligne dem, inden du beslutter dig.

Dækker forsikring af indbo briller?

Hvorvidt din indboforsikring dækker skadede briller kommer an på hvordan det er foregået.

Forsikringsselskabet vil vurdere om der er tale om en “pludselig opstået skade”, som hvis du f.eks. snubler og ødelægger brillerne.

Nogle forsikringer af indbo dækker i dette tilfælde, mens andre selskaber har taget forbehold for pludseligt opståede skader og derfor ikke dækker.

Her kan det være nødvendigt at du tegner en “tilvalgsdækning” for at få dækket skaden.

Hvis du har dyre briller, eller mange briller, er det en god idé at tjekke hvorvidt dine briller er dækket under din forsikring af indbo, og i hvilke tilfælde.

Hvis du er på udkig efter en ny forsikring er det værd at spørge indtil detaljerne.

Husk at tjekke din forsikringsoversigt jævnligt


Forsikringer er ikke noget man normalt tænker på i hverdagen. Mange ender med helt at glemme hvilke forsikringer de har, men når uheldet er ude vil vi gerne være godt forsikret.

Det er derfor vigtigt at du med jævne mellemrum tjekker dine forsikringer.

I gamle dag mødtes man typisk med sin assurandør (forsikringssælger / forsikringsråder) en gang om året.

På mødet gennemgik man ens forsikringsoversigt og om der var sket ændringer i løbet af året.

I dag får meget få et årligt besøg af deres assurandør, men det er stadig en god ide at gennemgå din forsikringsoversigt en gang om året, eller når der sker større ændringer i dit liv.

Kilder


http://www.raadtilpenge.dk/da/Gode-raad/Forsikring/
http://www.tryg.dk/forsikringer/indboforsikring.html
https://www.codan.dk/privat/forsikringer/indboforsikring
http://denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Jura/
http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/
https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/privatoekonomi
http://politiken.dk/forbrugogliv/boligogdesign/boligforsikring/
https://www.raadtilpenge.dk/da/Gode-raad/Forsikring/Indboforsikring
http://www.stopindbrud.dk/Sider/forside.aspx
http://www.harald-nyborg.dk/81280/taend-sluk-ure
http://www.idenyt.dk/huset/sikkerhed1/beskyt-din-bolig-mod-indbrud/
http://www.stormraadet.dk/
https://www.bolius.dk/skimmelsvamp-og-husforsikring-17020/