Boligkøb: Husk testamente og ejerskifteforsikring

Testamente og ejerskifteforsikring.jpg

Når man køber en bolig sammen, er man økonomisk forpligtet overfor hinanden i mange år fremover. Derfor er det meget vigtigt, at man forsøger at sikre hinanden både juridisk og økonomisk i det tilfælde, at uheldet er ude og den ene af jer falder bort før tid.

Derfor er det nu I skal overveje at oprette et testamente. En anden vigtig ting i forbindelse med et boligkøb er ejerskifteforsikringen. Den er ligeledes med til at skabe en økonomisk tryghed i hverdagen, da den kan afbøde udgifterne til de skjulte fejl og mangler, der kan være ved den bolig, I køber.

Få oprettet et testamente

Det er altid vigtigt at overveje parternes juridisk situation, hvis man skal købe en bolig sammen. I de fleste tilfælde er det fordelagtigt for et par at få udarbejdet et testamente, når de køber en bolig i fællesskab. Har man børn eller forventer at få det, er det en særlig god ide. Har man ikke oprettet et testamente, bestemmer arveloven nemlig hvem, der skal have boligen i det tilfælde, at den ene part skulle gå hen og dø. Har man ikke et testamente og er ikke gift, kan det få den konsekvens, at den efterlevende må sælge huset.

Hvorfor er testamentet vigtigt?

Hvis et par ikke er gift, vil de ikke arve hinanden. Det er uden betydning, hvor længe de har været samboende. Det vil sige, at den afdødes halvdel af det fælles bo ikke tilfalder den efterlevende part. Har et par børn i samme situation, er det børnene, der arver den afdødes andel. Det betyder, at den efterlevende enten skal købe børnenes andel af huset eller er nødt til at sælge boligen, for at børnene kan få deres arv udbetalt. Børnenes alder har ingen betydning. Er der ingen børn vil afdødes forældre arve eller alternativt afdødes søskende. Læs mere om særreglerne her

Testamente til ugifte par

Opretter man som ugift par et testamente, har man mulighed for at bestemme, at den længstlevende skal arve mest muligt. Det vil sige, at eventuelle børn kun arver deres såkaldte tvangsarv, og er der ingen børn, kan den efterlevende arve det hele. Når man ikke er gift skal den efterlevende dog betale 15% i statslig arveafgift, vel at mærke, hvis man har været samboende i mindst 2 år eller har fælles børn. Er det ikke tilfældet er arveafgiften til staten på hele 36%.

Testamente til gifte par

Hvis et gift par har særbørn – det vil sige børn fra tidligere forhold – er det også vigtigt med et testamente, da afdødes børn skal have deres halvdel af afdødes arv, når boet skiftes. Har parret et testamente, kan det sikre, at børnene kun skal have deres tvangsarv, hvilket kan betyde, at den efterlevende kan blive i huset. Har man som gift par kun fælles børn, har den efterlevende mulighed for at blive siddende i uskiftet bo og kan derfor ofte blive i boligen.

Ejerskifteforsikring

Som sagt er det også en økonomisk sikkerhed at tegne en ejerskifteforsikring. Når man køber et hus med en tilstandsrapport, vil sælger i langt de fleste tilfælde tilbyde en ejerskifteforsikring, der både fratager ham eller hende fra det 10-årige ansvar for skjulte fejl og mangler og sikrer køber mod samme fejl og mangler. En ejerskifteforsikring dækker de ting, der ikke er nævnt i tilstandsrapporten, fordi de ikke var umiddelbart synlige, da den bygningssagkyndige gennemgik huset. Det kan for eksempel være fugt, der dukker op bag tapet og, som ikke ellers var synligt. Med en ejerskifteforsikring vil køber indenfor den årrække, hvor forsikringen er gældende, få udbedret de skjulte fejl og mangler. Naturligvis vil forsikringsselskabet altid vurdere skaden og kun, hvis de vurderer, at den stammer tilbage fra forrige ejer, vil de træde til.