Bilbogen: Restgæld i bil | Bilbogsattest | Hvad betyder pant? | Tinglyst gæld | Formel | Kontakt | Forespørgelse

Bilbogen restgaeld bil

Restgæld følger bilen uafhængig af ejeren.

Det er derfor vigtigt, at tjekke for restgæld i bilen inden du køber en brugt bil.

Du kan tjekke for restgæld i bilbogen.

Se indholdsfortegnelsen for et hurtigt overblik.

Forespørgsel i bilbogen: Restgæld i bil


Restgæld følger bilen og ikke ejeren, der er derfor vigtigt at du tjekker for restgæld inden du køber en bil, MC, eller campingvogn.

Hvis der findes restgæld i den bil, MC eller campingvogn, som du overvejer at købe, og hvis den nuværende ejer ikke afvikler gælden inden du overtager køretøjet, så hænger du på gælden.

Du kan tjekke for restgæld hos tinglysning eller hos nummerplade.net

  • tinglysning.dk kan du slå et køretøj op ud fra stelnummer, ejerens cpr nummer eller ejerens fulde navn og fødselsdato.
  • Nummerplade.net kan du slå et køretøj op ud fra stelnummer eller registreringsnummeret.

Hvad er restgæld?

Restgæld er det man skylder efter man er begyndt at afdrage på et lån.

Dvs, hvis du låner 1.000 kr og dagen efter afdrager 200 kr, vil din restgæld være 800 kr.

Man kan også sige at restgælden er det beløb du skal betale for at blive gældsfri.

Hvad betyder pant i bil?

Pant er i følge wikipedia:

“Pant er en sikkerhed i aktiver stillet for opfyldelse af en forpligtelse. Et pant kan omfatte materielle og immaterielle aktiver, et eller flere aktiver og bestemte eller ubestemte aktiver. Pant stilles typisk til sikkerhed for lån, kontraktlige forpligtelser, erstatninger m.fl. I dansk ret opdeles pantsætningsmetoden i håndpant, hvor panthaveren får pantegenstanden i hænde, og underpant, hvor panthaverens ret over aktiverne tinglyses.”

For en bil betyder det, at dem som har ydet lånet i bilen kan kræve bilen solgt, hvis lånet misligholdes.

Dem eller de personer som har pant i bilen har fortrinsret på salgssummen.

Det vil sige at hvis der er en restgæld i en bil på 50.000 kr, og hvis bilen sælges for 55.000 kr på foranledning af panthaverne, får panthaverne deres 50.000 kr først og ejeren af bilen får derefter de restende 5.000 kr.

Hvad vil det sige at købe og sælge en bil med restgæld?

Det betyder, at man sammen med bilen køber og sælger et lån i bilen, som bilens ejer hæfter for.

Hvad er tinglyst gæld i bil?

Pant i en bil, MC eller campingvogn skal tinglyses for at gælden / panten er bindende.

Man tinglyser dokumenter ved at få den underskrevet og registreret på et domhus.

Læs mere: Hvad er tinglysning (eksternt link)

Hvad er formlen for restgæld?

Et lån består af hovedstolen, som er det beløb man har lån, renter og afdrag.

Restgælden er hovedstolen plus renter minus afdrag.

Læs mere: Formel for restgæld (eksternt link)

Hvad er bilbogsattesten?

En bilbogsattest er et dokument, hvor man kan se hvilke oplysninger, der står i bilbogen om en bil, MC eller campignvogn.

Det findes to forskellige typer af en bilbogsattest.

  • En uofficiel bilbogsattest er gratis og kan udskrives online
  • En officiel bilbogsattest som koster 175 kr. pr. stk.

Læs mere: Bilbogsattest (eksternt link)

Kontakt bilbogen

Du kan kontakte bilbogen ved at ringe eller skrive til Tinglysningsretten.

Læs mere: Kontakt Tinglysningsretten (eksternt link)

Billig bilforsikring


Vil du spare penge?

Eller er du godt tilfreds med at betale for meget for din bilforsikring ligesom så mange andre?

Nu hvor du overvejer eller har købt en ny bil, er det en god lejlighed til at tjekke om du har den billigste bilforsikring.

Læs mere: Guide til billig bilforsikring

Referencer


https://da.wikipedia.org/wiki/Pant
http://www.tinglysningsretten.dk/hvad/om/Pages/default.aspx