Ansvarsforsikring | Billig | Sammenlign pris, dækning og find den bedste og billigste | Lovpligtig? | Bil | Person | Indbo | Selvrisiko

ansvarsforsikring

En ansvarsforsikring dækker, hvis du forvolder skade på andre og deres ting.

Den er lovpligtig for alle motorkøretøjer såsom biler, motorcykler og knallerter.

Personlige ansvarsforsikringer er ikke lovpligtige, men det kan være en god ide at tegne en, da det hurtigt kan blive dyrt, hvis man er uheldig og forvolder skade på andre.

De mest normale former for ansvarsforsikringer for private er:

 • Bil
 • Personlig (tegnes igennem indboforsikringen)
 • MC og knallert
 • båd
 • Dyr herunder hunde og heste
 • Jagt

Se indholdsfortegnelsen for et hurtigt overblik.

Ansvarsforsikring til bil


Ansvarsforsikring er et ord, du med garanti er stødt på som bilejer.

I Danmark er det nemlig lovpligtigt at tegne en, og det er derfor nødvendigt at sætte sig ind i, hvad det er og hvordan den dækker i tilfælde af skader.

Måske kan der endda være penge at spare, hvis du ser den efter i sømmene.

Nedenfor kan du læse mere om ansvarsforsikring til din bil og hvad den typisk dækker.

Du kan også finde en liste over de største forsikringsselskaber, der tilbyder ansvarsforsikringer til bil, samt læse mere om hvad du skal være særligt opmærksom på hvis du er ung bilejer.

Forsikringer til bil kaldes ofte blot bilforsikring, men kendes også som autoforsikring eller motorkøretøjsforsikring.

En bilforsikring består af en ansvarsforsikring, som er lovpligtig.

Herudover kan du tilkøbe en kaskoforsikring, men det er frivilligt.

>Læs mere om kaskoforsikringer

Selvom det er lovpligtigt at have en ansvarsforsikring til din bil, viser en undersøgelse fra brancheorganisationen Forsikring og Pension, at kun 69% af de adspurgte svarer, at de har en.

Det er dog kun 1% som reelt ikke har én, og undersøgelsen understreger derfor, at der er noget andet på spil.

Det tyder faktisk på, at mange danskere ikke kender forskellen på den frivillige kaskoforsikring og den lovpligtige ansvarsforsikring.

Denne forvirring kan være skyld i at mange ikke er dækkede som de tror, hvis uheldet er ude.

Det kan også være der er penge at spare, hvis man danner sig et overblik over sine bilforsikringer.

Hvad er ansvarsforsikring til bil?

Hvis du forvolder skade på andre, eller på deres ejendele, i forbindelse med din kørsel, er det din ansvarsforsikring der træder i kraft.

Som tommelfingerregel kan man sige, at en den dækker skade på andres ejendele, hvor en kaskoforsikring dækker skade på din egen bil.

I tilfælde af at du er skyld i en skade på andre, eller deres ejendele, så er ansvarsforsikringen altså den grundlæggende forsikring, der sikrer at dét du skal betale for at oprette skaden ikke løber op i astronomiske summer.

En ansvarsforsikring til din bil er det der dækker dit “erstatningsansvar”.

Det vil sige, at i tilfælde af at du har forvoldet skade på andre, eller deres ejendele, har du ansvar for at dække skaden.

En ansvarsforsikring dækker således dette ansvar.

Din bils ansvarsforsikring dækker også din campingvogn, derfor behøver du ikke at tegne én til din campingvogn.

Hvad dækker ansvarsforsikring til bil?

Præcis hvad en ansvarsforsikring dækker kan være forskelligt fra forsikring til forsikring, og det er derfor vigtigt at du altid tjekker de præcise vilkår hos netop dit forsikringsselskab.

Her giver vi dog en liste over et par generelle områder, som en ansvarsforsikring for bil typisk dækker.

Til bil dækker den typisk, hvis:

 • Du forvolder skade på andre personer
 • Du forvolder skade på passagerer i din bil
 • Du laver skade på andres ting og ejendomme
 • En anden fører af din bil laver skade på andres ting, ejendomme eller andre personer

Hvad dækker ansvarsforsikring til bil ikke?

Det er vigtigt at understrege at hvad en forsikring dækker kan være forskelligt fra forsikringsselskab til forsikringsselskab.

Det er derfor vigtigt altid at undersøge de præcise forhold der gør sig gældende i dit tilfælde.

Kontakt altid dit forsikringsselskab.

Generelt set gælder det dog, at en ansvarsforsikring til bil ikke dækker:

 • Skade på føreren
 • Skade på førerens ting
 • Skader på forsikringstagerens og/eller ejerens ejendele
 • Skader på køretøjer, der er tilkoblet bilen. Det kan f.eks. være trailer, campingvogn, osv.
 • Skade, som f.eks. brand

Dækker ansvarsforsikringen hvis jeg låner min bil ud?

Hvad sker der egentlig, hvis du låner din bil ud til en ven eller et familiemedlem, som kommer til at lave skade på bilen, eller på andre personer og biler?

Det kan være en ubehagelig situation at stå i, og FDM anbefaler at man har overblik over sine forsikringsbetingelser, før man giver nøglerne videre.

Følger man de gængse retsprincipper, er det låneren af bilen som skal betale i tilfælde af en ulykke.

Og det er de færreste, som er klar over dette.

For eksempel skal låneren selv betale selvrisikoen, og det er de færreste klar over.

For at undgå en uheldig situation, så kan det være en god idé at have klare aftaler, inden du låner du bil ud.

Forklar låneren, at så længe de bruger bilen, så er det også deres ansvar, hvis der sker noget.

I udgangspunktet følger ansvarsforsikringen med bilen.

Hvis du låner din bil ud, og føreren påfører skade på enten bilen, eller andre og deres bil, så er det din ansvarsforsikring der dækker.

Her gælder dog den undtagelse at låneren skal have kørekort, og ikke være påvirket.

Det der er interessant at se nærmere på, hvis din låner har forvoldt skade på bilen, er selvrisikoen.

Generelt vil forsikringsselskabet forhøje selvrisikoen, hvis skaden blev påført under udlåning.

Vær også opmærksom på at selvrisikoen kan være særligt høj, hvis føreren er under 25 år.

Husk altid at undersøge de præcise betingelser hos dit eget forsikringsselskab.

Dækker min bilforsikring hvis jeg lejer min bil ud?

Det er blevet populært at leje sin bil ud via delebilsordninger, som f.eks. GoMore, og en normal bilforsikring dækker ikke udlejning af din bil.

Du skal derfor have en ekstra forsikring, når du lejer din bil ud.

Selskaber såsom GoMore og Snappcar har forsikringer som er en integreret del af udlejningen.

Pris: Hvad koster ansvarsforsikring til bil?

Prisen på din bilforsikring er afhængig af forskellige elementer.

Dette indgår i forsikringsselskabets beregning af prisen på din bilforsikring:

 • Alder
 • Alder på øvrige førere af bilen
 • Adresse
 • Tidligere skade
 • Bilens alder
 • Bilmærke og bilmodel
 • Hvor mange kilometer du kører om året

Hvordan får jeg en billig ansvarsforsikring til bil?

Der er ikke noget endegyldigt svar på det spørgsmål, da prisen på en ansvarsforskring afhænger af mange forskellige faktorer.

Bilmærke og bilmodel har en stor indvirkning på prisen på en ansvarsforsikring, da ikke alle bilmodeller har lige mange ulykker.

Det kan derfor være en god ide at studere lidt statistik inden man køber en ny bil.

I følge en Norsk undersøgelse har bilmærker såsom BMW, Chystler og Jeep flest soloulykker og et bilmærke som Toyota har færrest soloulykker.

En svensk undersøgelse peger på at farven på bilen også har en stor betydning for sandsynligheden for at få en ulykke.

Undersøgelse viser at sorte biler har den største sandsynlighed for at blive involveret i en ulykke og en hvid bil har den mindste sandsynlighed.

Den bedste måde at få en billig ansvarsforsikring, hvis du allerede har købt din bil, er at indhente tilbud fra forskellige selskaber og efterfølgende forhandle med dem om prisen.

Hvis du overvejer kun at tegne en ansvarsforsikring, kan vi oplyse at FDM fraråder det, da den ikke dækker føreren eller evt. retshjælp.

>Læs mere om billig bilforsikring

Er ansvarsforsikring det samme hos alle de store forsikringsselskaber?

En ansvarsforsikring er en lovpligtig forsikring, og den lovpligtige del af forsikringen er ens hos alle selskaber.

På trods af det varierer dækning og pris fra selskab til selskab.

Det er derfor ikke lige meget hvilket forsikringsselskab såsom Tryg, Codan, Alka og Topdanmark du vælger.

Hvorfor er ansvarsforsikring til bil lovpligtig?

I Danmark er ansvarsforsikring til bil lovpligtig.

Det kan der være ganske god grund til.

Selv de mest erfarne bilister kan nemlig komme ud for uheldige situationer i trafikken.

Hvis du er dækket af en ansvarsforsikring er det ikke dig selv, der skal betale for de skader der kan opstå i disse situationer.

Nogle vil måske også mene at det givere mere tryghed på vejene når man ved, at det er lovpligtigt at have en ansvarsforsikring.

Siden 1913 har det været lovpligtigt at tegne en ansvarsforsikring.

I dag er det kun 1% af danske bilister der kører rundt uden en, selvom det altså er lovpligtigt at have en.

Husk også at det er lovpligtigt at tegne en ansvarsforsikring til din knallert og motorcykel, samt til din hund og hest.

Ansvarsforsikring til person (Indboforsikring)


En personlig ansvarsforsikring tegner man normalt gennem sin indboforsikring, da indboforsikringer typisk indeholder en ansvarsforsikring, som dækker alle personer i husstanden.

Forsikringen dækker dit ansvar som private person og den dækker både personskade og skade på ting.

Forsikringsbetingelser varierer fra selskab til selskab, men som udgangspunkt dækker ansvarsforsikring ikke i følgende tilfælde:

 • Hvis skaden er forvoldt af hunde
 • Hvis skaden er bevidst forvoldt
 • Hvis skaden er sket under selvforskyldt beruselse eller selvforskyldt påvirkning af andre rusmidler
 • Hvis skaden er sket i erhvervsmæssig sammenhæng eller en situation som kan sidestilles hermed
 • Hvis skaden er sket under jagt. Jagt er normalt dækket af den lovpligtige jagtforsikring
 • Hvis skaden er sket ved brug af motorkøretøjer og luftfartøj, som kræver en lovpligtig forsikring

Som tommelfingerregel dækker den personlige ansvarsforsikring, hvis du ikke bevidst har båret dig dumt ad, hvis du har fulgt gældende lov, og hvis aktiviteten ikke er dækket af en anden lovpligtig ansvarsforsikring.

Hvis du er i tvivl om du er dækket, er det altid bedre at kontakte dit forsikringsselskab en gang for meget end en gang for lidt.

Ansvarsforsikring til MC og Knallert


En ansvarsforsikring til MC og knallert minder meget om den tilsvarende forsikring til bil, da den dækker hvis du forvolder skade på andre og deres ting mens du kører på din motorcykel eller knallert.

Betingelser variere fra forsikringsselskab til forsikringsselskab, og det er derfor vigtigt at du altid tjekker de præcise vilkår, der gælder i netop dit tilfælde.

Her giver vi dog en liste over et par generelle områder, som en ansvarsforsikring for MC og knallert typisk dækker.

 • Du forvolder skade på andre personer
 • Du laver skade på andres ting og ejendomme
 • En anden fører af din MC eller knallert laver skade på andres ting, ejendomme eller andre personer

Ansvarsforsikring til båd


Ansvarsforsikring til båd er ikke lovpligtig.

Det kan dog være en god idé at have en, da det hurtigt kan blive dyrt, hvis man er uheldig og forvolder skade på andre eller deres ting.

Person ansvarsforsikring dækker normalt sejlads i mindre både op til en vis størrelse og med en vis motorkraft, derefter dækker den personlige ansvarsforsikring ikke.

Vi anbefaler derfor, at du altid tager en dialog med dit forsikringsselskab, hvis du køber en båd, så du er sikker på at du er godt forsikret.

Bemærk, at en ansvarsforsikring til båd normalt ikke dækker under transport af båden på land, og hvis man trækker personer i baderinge eller faldskærm efter båden.

Ansvarsforsikring til dyr (hund og hest)


Almindelige husdyr til privat brug er dækket af den personlige ansvarsforsikring i indboforsikringen pånær hunde, som skal have en separat lovpligtig ansvarsforsikring.

En ansvarsforsikring til hund dækker hvis din hund forvolder skade på andre eller deres ting.

Bemærk, at den typisk ikke dækker hvis din hund forvolder skade på dig eller dine ting.

Ansvarsforsikring til jagt


Det er lovpligtigt at tegne en ansvarsforsikring, når man går på jagt.

Forsikringen er en del af dansk jagttegn.

>Læs mere om Dansk jagtforsikring

Kilder


http://nyheder.tv2.dk/billigste-bilforsikringer
https://da.wikipedia.org/wiki/Bilforsikring
https://forsikring.io/bilforsikring/#Kaskoforsikring
http://bilmagasinet.dk/nyheder/danske-bilister-har-slet-ikke-styr
https://da.wikipedia.org/wiki/Bilforsikring
https://www.fdmforsikring.dk//
https://www.samlino.dk/blog/daekker-ikk
http://www.forsikringogpension.dk//Bilen_og_forsikring.pdf
https://www.fagbladet3f.dk/dine-penge-kan-koste-dyrt-at
http://www.tv2.no/a/5752039/
http://ekstrabladet.dk/biler/bil_nyheder/article4145496.ece
http://ekstrabladet.dk/kup/dinepenge/article4238311.ece
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=2648
http://denstoredanske.dk/bilforsikring
http://koerekort-guiden.dk/knallertforsikring
http://www.hundeforsikring.org/lovpligtig
https://www.rideforbund.dk/Heste
http://www.danskjagtforsikring.dk/