Ejerskifteforsikring | Billig | Sammenlign pris, dækning og find den bedste og billigste I Udvidet | Hvad koster

Billig ejerskifteforsikring

En ejerskifteforsikring er en god idé hvis du står over for et hussalg eller huskøb.

Hvis den nye ejer opdager skjulte skader, efter overtagelse af huset, er det ejerskifteforsikringen der dækker udgiften.

Det kan spare både sælger og køber for store summer og meget besvær.

Se indholdsfortegnelsen for et hurtigt overblik.

Indholdsfortegnelse

Ejerskifteforsikring


Har du fundet drømmeboligen? Og står du allerede midt i et boligkøb? En ejerskifteforsikring er en god idé, hvis du står over for et huskøb.

Hvis den nye ejer opdager skjulte skader, efter overtagelse af huset, er det ejerskifteforsikringen der dækker udgiften.

Ejerskifteforsikringen kan spare både sælger og køber for store summer penge og meget besvær.

Hvad er en ejerskifteforsikring?

En ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikringen dækker dig ved huskøb, så du ikke får nogle ubehagelige overraskelser efterfølgende. En ejerskifteforsikring giver dig altså ro i maven, så du slipper for at bekymre dig om fremtidige udgifter i forbindelse med eventuelle boligskader. En ejerskifteforsikring er ikke lovpligtig, men det kan blive en dyr fornøjelse at undvære en ejerskifteforsikring, hvis der viser sig at være skader, fejl eller mangler på boligen.

En  ejerskifteforsikringen sikrer dig som køber mod de mangler, som var til stede på overtagelsesdagen og som ikke er omtalt i tilstandsrapporten. Det kan eksempelvis være skjulte bygningsskader eller ulovlige el-, eller VVS-installationer.

Ejerskifteforsikringen tegnes af køberen af et hus, og den løber i minimum fem år. Sælger er forpligtet til at betale halvdelen af forsikringspræmien, såfremt køber vælger at tegne en ejerskifteforsikring. Til gengæld er sælger ansvarsfri for de mangler, som er dækket af ejerskifteforsikringen. En ejerskifteforsikring er altså en god investering for både køber og sælger.

Bemærk, at hvis du er sælger, bør du måske overveje at tegne en sælgeransvarsforsikring, som dækker din risiko mod uforudsete udgifter ved boligsalget i op til 10 år efter købers overtagelsesdag.

Hvad dækker en ejerskifteforsikring?

Ved hussalg (ejerskifte) får man typisk tegnet en tilstandsrapport, som så giver mulighed for (sammen med en el-installationsrapport) at tegne en ejerskifteforsikring.

Som sælger er du så dækket hvis der efter salget skulle dukke skjulte skader op som den nye ejer gerne vil have dækket.

Som køber er det rart at vide, at der er hjælp at hente hos ejerskifteforsikringen hvis du, når du flytter ind, opdager at ikke alt er som det skal være.

En forsikring ved ejerskifte dækker dog kun skader der er opstår inden du overtog boligen.

Som køber er en forsikring ved ejerskifte dækkende, hvis der dukker skader op, som ikke er forventelig af den type bolig du har købt.  Fugt i et hus af ældre dato er forventeligt, og er derfor ikke dækket af ejerskifteforsikring.

En forsikring ved ejerskifte kan for eksempel dække, hvis den nye ejer opdager:

 • Revnedannelse
 • Brud
 • Lækage
 • Deformering
 • Hvis el-, eller VVS-installationer er ulovlige

Tryg oplyser, at de skader de typisk oplever ved ejerskifteforsikringer gælder tagskader, sætningsskader og ulovlige el- og VVS-installationer.

Hvad dækker en ejerskifteforsikring ikke?

Ifølge Bolius dækker en almindelig ejerskifteforsikring kun forhold, som er i selve bygningen. Alt der er uden for soklen og murene, dækkes altså ikke af ejerskifteforsikringen. Ejerskifteforsikringen dækker ikke forhold, som er angivet i enten tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten. Det betyder, at forhold som er normale  for en bestemt boligtype og alder, vil ikke blive dækket. Eksempelvis vil køberne af et hus som er opført i 1940’erne ikke få dækket fugt i kælderen af en ejerskifteforsikring, da denne type skade er forventeligt for en bolig med så mange år bag sig.

Hvad er udvidet ejerskifteforsikring?

Der findes i dag både standarddækning og udvidet dækning når det gælder ejerskifteforsikringer.

Den udvidede dækning er sælger ikke forpligtet til at indhente tilbud på.

Typisk gælder en udvidet forsikring ved ejerskifte også længere eksempelvis 10 år.

Den udvidede dækning kan for eksempel dække, hvis du som køber efter salget opdager, at:

 • Der er forurening på grunden, som myndigheder kræver du renser
 • Hvis indretningen i boligen er ulovlig
 • Ulovlige kloak- og stikledninger på grunden

Igen er det vigtigt at være opmærksom på, at betingelserne for forsikring ved ejerskifte (både standard og udvidet) kan variere meget fra forsikringsselskab til forsikringsselskab. Undersøg derfor flere forskellige forsikringsselskaber og se dig godt for inden du skriver under.

Hvem kan tegne ejerskifteforsikring?

En boligkøber kan tegne en ejerskifteforsikring, og vælger selv, hvilket selskab som forsikringen skal tegnes hos. Det er også muligt for køber at indhente forskellige tilbud på ejerskifteforsikringer. Ejerskifteforsikringen skal tegnes før overtagelsesdagen.

Hvornår skal ejerskifteforsikring senest tegnes?

Ejerskifteforsikringen skal tegnes før overtagelsesdagen eller dispositionsdagen, hvis denne er tidligere. Ejerskifteforsikringen dækker skader der er opstået inden overtagelsesdagen.

Hvem skal betale for en ejerskifteforsikring?

Sælger er forpligtet til at betale halvdelen af forsikringspræmien, hvis køber vælger at tegne en ejerskifteforsikring ved et boligkøb (ejerskifte). Til gengæld er sælger ansvarsfri for de skader og mangler, som er dækket af ejerskifteforsikringen.

Hvad er bedst? Ejerskifteforsikring på 5 eller 10 år?

Søren Ahlgren Mortensen fra Ejerskiftehjælpen.dk til har udtalt til TV 2, at køber bør vælge en 10 årig dækning. Det er også muligt, at vælge en femårig ejerskifteforsikring med mulighed for forlængelse, men det er ikke alle købere, der husker at få forlænget forsikringen. Derudover er  prisforskellen på en femårig og en tiårig forsikring er ikke særlig høj ved oprettelsen, men prisen kan være steget betydeligt efter fem år, når forsikringen skal forlænges. Det er kan derfor blive en dyr omgang at vælge en  ejerskifteforsikring, som gælder er fem år.

Er en ejerskifteforsikring lovpligtig?

En ejerskifteforsikring er ikke lovpligtig, men det kan være dyrt at undvære forsikringen både for køber og sælger. Sælger bliver med en ejerskifteforsikring fritaget ansvaret for skader og mangler, som ejerskifteforsikringen dækker. Hvis der ikke tegnes en ejerskifteforsikring, bærer sælger ansvaret for skader, skjulte fejl og mangler 10 år efter salg af boligen. Det er køber der bestemmer, om der skal tegnes en ejerskifteforsikring eller ej. Hvis der ikke tegnes en ejerskifteforsikring, står køber uden mulighed for erstatning i tilfælde af skader.

Hvad er reglerne for en ejerskifteforsikring?

Reglerne om ejerskifteforsikring omfatter køb af en- eller tofamiliehuse til helårsbeboelse, køb af hele huset og ved køb af ideelle anparter samt ved køb af sommerhus. Det er ifølge Dansk Boligforsikring en forudsætning, at ejendommen primært anvendes til beboelse af sælgeren eller hovedsageligt er bestemt til beboelse for køberen.

Reglerne for ejerskifteforsikring gælder ikke for:

 • Køb af ubebygget grund
 • Køb af grund med bygning under opførelse
 • Køb af landbrugsejendom, der er undergivet landbrugspligt
 • Køb af andelsbolig
 • Køb af aktielejlighed

Forsikringsselskaberne skal begrunde, hvis de ikke ønsker at tegne en ejerskifteforsikring på en bestemt bolig.

Ejerskifteforsikring for boliger købt før og efter 1. maj 2012

Reglerne omkring ejerskifteforsikringen blev ændret 1. maj 2012.
Den mest markante ændringer er, at ulovlige el- og vvs-installationer bliver dækket af den almindelige ejerskifteforsikring, hvor det før var nødvendigt at tegne en udvidet ejerskifteforsikring for at få dækket denne type skader.

Selvrisikoen er pr. 1. maj 2012 fastlagt til at være maksimalt 5.000 kr. pr. skade. Før 1. maj 2012 kunne selvrisikoen være betydeligt højere. 10.000-20.000 kr. i selvrisiko pr. skade var ikke ualmindeligt.

Skal man tegne en ejerskifteforsikring ved overtagelse af et dødsbo?

Ifølge RobinHus skal du stadig tegne en ejerskifteforsikring, selvom du køber et dødsbo. Det skyldes, at sælger ikke kan give oplysninger om ejendommens skader, og det er derfor særligt vigtigt at være dækket af en ejerskifteforsikring. Det er dog ikke alle forsikringsselskaber, som vil tegne ejerskifteforsikringer ved køb af dødsboer. Det er derfor vigtigt at undersøge, om dit foretrukne forsikringsselskab vil forsikre dødsbo.

Skal man tegne en ejerskifteforsikring ved overtagelse af en lejlighed?

Det er som udgangspunkt muligt at tegne en ejerskifteforsikring på en ejerlejlighed, men det forudsætter, at den bagvedliggende tilstandsrapport ikke bare omfatter selve lejligheden, men også alle fællesarealer i ejerforeningen. Det er en dyr process, og det er derfor normalt ikke er muligt at få en ejerskifteforsikring til en ejerlejlighed. Til gengæld er sælger ikke ansvarsfri, hvis køber efterfølgende opdager mangler ved lejligheden.

Hvordan klager man over en ejerskifteforsikring?

Opdager du en skjult skade i dit hus kan du kontakte dit forsikringsselskab og forhøre dig om ejerskifteforsikringen dækker. Og selvom du måske får afslag, kan det måske betale sig at overveje om du vil klage over denne afgørelse.

Det koster 200 kr. at klage, men det kan være en lang og besværlig omgang, så mange vælger måske ikke at gøre det, eller giver op undervejs.

En artikel fra DR.DK om klagesager ved ejerskifteforsikringer fortæller, at op i mod hver femte klagesag faktisk får medhold. Det vil sige, at de altså får ret i, at det er forsikringsselskabet der alligevel skal betale skaden.

Bedste ejerskifteforsikring


Hvilken ejerskifteforsikring er bedst?

Der er stor forskel på ejerskifteforsikringer og deres dækning blandt de forsikringsselskaber, som tilbyder ejerskifteforsikringer. Hvilken ejerskifteforsikring som er bedst for dig, afhænger af din boligs type og stand samt dine egne krav og ønsker til en ejerskifteforsikring. Fordi der er så stor forskel på dækningerne, er det derfor meget vigtigt at nærlæse de forskellige forsikringstilbud, for at være sikker på, at du vælger den helt rette ejerskifteforsikring. Du kan også tjekke antallet af klager fra de forskellige forsikringer, som har fået medhold på Ankenævnet for Forsikring.

Læs også: Ejerskifteforsikringer – disse forsikringsselskaber er værst.

Anmeldelser af ejerskifteforsikring på Trustpilot

Trustpilot kan du finde anmeldelser af de forskellige forsikringsselskaber, som tilbyder ejerskifteforsikringer. Det er vigtigt at understrege, at der løbende strømmer nye anmeldelserne ind på Trustpilot og forsikringsselskabernes popularitet og rangering på Trustpilot kan ændres løbende. Trustpilots rangering er baseret på antal stjerner som brugerne har angivet i deres anmeldelser om de forskellige forsikringsselskaber. Med udgangspunkt i stjernerne udregnes en rangering ud fra kategorierne: dårlig, under middel, middel, god og fremragende.

Anmeldelser af Frida Forsikring

Frida Forsikring får generelt mange gode anmeldelser på Trustpilot og placerer dig også i kategorien: god. Noget der dog skinner i øjnene er nogle meget negative anmeldelser omkring Fridas ejerskifteforsikring, og anmeldelser der angiver, at Frida Forsikring ikke kan anbefales ved ejerskifteforsikringer.

Anmeldelser af Dansk Boligforsikring 

Dansk Boligforsikrings gennemsnitslige anmeldelser på Trustpilot er lige nu i kategorien: under middel, og efterlader derfor ikke det bedste indtryk på Trustpilot. Der er mange negative anmeldelser med få stjerner, men der er også gode anmeldelser om ejerskifteforsikringer.

Anmeldelser af Alka

Alka får rigtig mange gode anmeldelser på Trustpilot og placerer sig lige nu i kategorien: god. Det er især Alkas bilforsikring som er omdrejningspunktet i de mange positive anmeldelser. Der er selvfølgelig også nogle negative anmeldelser i blandt, men det er generelt et positivt indtryk man får af Alka på Trustpilot.

Anmeldelser af  Gjensidige 

Gjensidiges anmeldelser placerer selskabet i kategorien: god. Gjensidige får meget blandet anmeldelser på Trustpilot eksempelvis rigtig mange anmeldelser med en stjerne og rigtig mange anmeldelser med fem stjerner. Det er derfor et meget uklart billede man får af Gjensidige på Trustpilot.

Anmeldelser af Tryg

Tryg får mange gode anmeldelser på Trustpilot, og placerer sig derfor lige nu i kategorien: god. Det er selvfølgelig også nogle dårlige anmeldelser i blandt, men generelt er det et positivt indtryk man får af Tryg, når man læser anmeldelserne på Trustpilot.

Anmeldelser af Codan 

Codan er også et af de forsikringsselskaber, som klarer sig godt på Trustpilot, og har også rangeringen: god. Der er naturligvis også negative anmeldelser, men det er rigtig mange gode anmeldelser på Trustpilot, når man læser om Codan.

Anmeldelser af Alm. Brand

Alm. Brand har en rigtig god placering på Trustpilot og ligger i kategorien: god. Der er rigtig mange gode anmeldelser at finde om Alm. Brand på Trustpilot, og man får en rigtig godt indtryk af Alm. Brand, når man læser på Trustpilot. Der er selvfølgelig også negative henvendelser at finde, men det er overordnet set et godt indtryk, som Alm. Brand Forsikring efterlader på Trustpilot.

Anmeldelser af Købstædernes Forsikring

Købstædernes Forsikring får mange blandt anmeldelser på Trustpilot lige fra en stjerne til fem stjerner. Dog har forsikringen stadig rangeringen: god, ud fra gennemsnittet af anmeldelserne. Det er derfor svært at få et overordnet indtryk af Købstædernes Forsikring ved at læse på Trustpilot på grund af de mange forskellige anmeldelser.

Anmeldelser af Topdanmark 

Topdanmark er også et af de forsikringsselskaber, som får rigtig blandet anmeldelser på Trustpilot, men placerer sig stadig i kategorien: god. Der er både anmeldelser i den lave ende, middel placeringer og topplaceringer, og det er derfor være vanskeligt at danne et samlet indtryk af Topdanmark som forsikringsselskab på baggrund af anmeldelserne på Trustpilot.

Hvilken ejerskifteforsikring var bedst i 2017?

Du kan få det fulde overblik over, hvilke forsikringsselskaber som tilbyder de bedste ejerskifteforsikringer i 2018 og hvilke der var bedst i 2017 hos DinForsikringsekspert.dk. Det koster et mindre beløb at få adgang til de komplette lister, men listen bygger også på en grundig analyse af de forskellige forsikringsselskaber. Du kan også tjekke antallet af klager fra forskellige forsikringsselskaber, som har fået medhold på Ankenævnet for Forsikring.

Hvilken ejerskifteforsikring er bedst i test?

Der findes ingen generel test der angiver, hvilken ejerskifteforsikring som er den bedste. Det afhænger i høj grad af boligens type og stand. Du kan dog tjekke antallet af klager fra forskellige forsikringsselskaber, som har fået medhold på  Ankenævnet for Forsikring. Statistikken kan give en indikation af, hvilke selskaber som generelt tilbyder den bedste dækning, eller hvor der er størst chance for at få erstatning.

Forsikringens dækningsvilkår kan være komplicerede at forstå. Det kan variere meget fra selskab til selskab, hvor meget de forskellige forsikringsselskaber hjælper kunderne til få et klart overblik over, hvilke skader forsikringen dækker.

Ifølge Forbrugerrådet Tænk er der nogle helt konkrete forhold, som du skal tjekke inden du vælger ejerskifteforsikring:

 • Tjek, om selskabet er medlem af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber. Så      er du sikret økonomisk, hvis forsikringsselskabet går konkurs.
 • Læs tilstands- og elinstallationsrapporten grundigt igennem. De skader som er             angivet der, vil ikke med sikkerhed blive dækket af forsikringen.
 • Undersøg nærmere, hvad konsekvenserne af beskrevne skader er, og hvad de vil         koste eventuelt at udbedre.
 • Vær opmærksom på om forsikringsselskabet tager forbehold for konkrete skader,
  som betyder, at forsikringen ikke dækker.
 • Undersøg procentdelen af klager, det enkelte forsikringsselskab har fået på                 Ankeforsikring.dk.
 • Tjek også antallet af klager, som har fået medhold på Ankeforsikring.dk. Det giver       dig indtryk af, hvor ofte forsikringskunder som klager, får medhold.

Billig ejerskifteforsikring


Boligejer.dk oplyser at der tidligere var stor lighed mellem de ejerskifteforsikringer, der blev udbudt af forsikringsselskaberne.

Der er i dag større forskel, og det kan derfor betale sig at se sig godt for i de betingelser der er sat hos det forsikringsselskab hvor ejerskifteforsikringen tegnes.

Hvad koster en ejerskifteforsikring?

Prisen for en forsikring ved ejerskifte ligger typisk mellem 8.000 og 30.000 kr inkl. moms.

Bemærk, at det er køber der kan tegne en forsikring for ejerskifte, da forsikringen egentlig er en måde, hvorpå sælger kan blive fritaget dækningsansvaret på.

Læs mere: De dyreste ejerskifteforsikringer dækker dårligst

Hvad afhænger prisen på en ejerskifteforsikring af?

Der er mange forskellige faktorer, som har indflydelse på, hvor meget en forsikring ved ejerskifte koster. Grundlæggende så er den helt store faktor, hvilket forsikringsselskab du vælger. Der kan være stor variation på både priser og betingelser hos de forskellige selskaber. Det kan derfor kraftigt anbefales at indhente flere tilbud og sammenligne dem. Derudover afhænger prisen af, om du vælger standarddækning eller udvidet dækning

Læs mere: Udvidet forsikring ved ejerskifte

Prisen bliver selvfølgelig også påvirket af boligens alder, størrelse og stand (vurderet ved tilstandsrapport og el-installationsrapport). Et nyligt opført hus med god el-installationsrapport vil være billigere at tegne en ejerskifteforsikring for, end et ældre, og set med forsikringsselskabets øjne, mere “risikabelt” hus. Dette skyldes, at der er større risiko for boligskader på et ældre hus end et hus af nyere dato.

Hvordan sammenligner man bedst ejerskifteforsikringer?

Når du skal til at købe en bolig og tegne en ejerskifteforsikring, og det en god idé først at klarlægge dine/jeres krav til en ejerskifteforsikring. Er det nok for jer med en standarddækning? Eller vil I gerne have en udvidet dækning, der typisk løber i op til 10 år, og derfor kan give ro i maven i lang tid? Det er vigtigt, at undersøge mulighederne på markedet for at sikre den optimale dækning mod mulige skader set i lyset af husets stand og type.

Prisen på forsikring ved ejerskifte kan variere meget fra forsikringsselskab til forsikringsselskab. Tidligere var priserne og betingelserne mere ens, men nu er det altså en god idé virkelig at undersøge mulighederne på markedet.

Når du/I har klarlagt jeres behov så indhent 2-3 tilbud, som du/I så kan sammenligne og dermed få de bedste betingelser til den bedste pris. Det kan anbefales at anvende Forbrugerrådet Tænks råd til valg af ejerskifteforsikring, før du/I skriver under på en aftale. Du kan også se en prissammenligning af ejerskifteforsikringer fra 2016 på Samlino.

Valg af ejerskifteforsikring


Hvilken ejerskifteforsikring skal man vælge?

Det kan være svært at gennemskue, hvilken ejerskifteforsikring du som køber skal vælge. Det kan være en god rettesnor at læse Forbrugerrådet Tænks råd til, hvad man skal være opmærksom ved oprettelse af en ejerskifteforsikring. Det er især vigtigt at tjekke antallet af klager, som har fået medhold på Ankeforsikring.dk.

Læs også: Det skal du overveje, når du vælger ejerskifteforsikring.

Skal ejerskifteforsikring og husforsikring og tegnes i samme forsikringsselskab?

Der har længe været snak om, at det kan være en fordel at tegne ejerskifteforsikringen og husforsikringen i samme forsikringselskab i tilfælde af, at der konstateres en skade, som kunne være omfattet af begge forsikringer. På den måde kan man indgå diskussionen om, hvorvidt skaden er opstået før eller efter overtagelsesdagen. Dog mener Søren Ahlgren Mortensen fra Ejerskiftehjælpen.dk det modsatte. Mortensen har udtalt i et interview til TV2, at man ikke bør tegne de husforsikring og ejerskifteforsikring i samme selskab.

Tidligere har man talt om, at det kan være en god ide at tegne husforsikring og ejerskifteforsikring i samme forsikringsselskab for at opnå maksimal dækning og for at undgå at de to selskaber bekriger hinanden. Det er dog anderledes i dag, fordi kunderne selv skal kunne fremskaffe tilstrækkeligt bevis for en skade som er dækningsberettiget, og det kan være svært at skaffe bevis for. Det kan derfor være fordelagtigt at have de to forsikringer i to forskellige selskaber, da det selskab som har husforsikringen, i nogle tilfælde kan hjælpe med at få ejerskifteforsikringen til at dække dækningsberettigede fejl og mangler i boligen. Dette skyldes, at husforsikringen i alle tilfælde går forud for ejerskifteforsikringen.

Hvad kan man som køber bruge en ejerskifteforsikring til?

Det er køber der bestemmer, om der skal tegnes en ejerskifteforsikring eller ej. Hvis der ikke tegnes en ejerskifteforsikring, står køber uden mulighed for erstatning i tilfælde af skader. En ejerskifteforsikring er altså med til at give køber et økonomisk sikkerhedsnet i tilfælde af fejl og skader på boligen.

Hvad kan man som sælger bruge en ejerskifteforsikring til?

Sælger bliver med en ejerskifteforsikring fritaget ansvaret for skader og mangler. Hvis der ikke tegnes en ejerskifteforsikring, bærer sælger ansvaret for skader, skjulte fejl og mangler 10 år efter salg af boligen. En ejerskifteforsikring er altså en god investering for både køber og sælger.

Hvad kan du forvente i erstatning?

En ejerskifteforsikring dækker med udgangspunkt med nyt for gammelt. Det betyder, at en gammel bygningsdel bliver erstattet af en helt ny bygningsdel. Der kan dog være afskrivninger på nogle bygningsdele, og disse afskrivninger vil fremgå af betingelserne for din ejerskifteforsikring. Afskrivningerne blev indført 1. maj 2012. Der var også afskrivninger i ejerskifteforsikringer før, men de blev udregnet på en anden måde. Afskrivningerne blev anvendt, hvis forsikringsselskabet vurderede at den beskadiget bygningsdel var værdireduceret med mere end 30 procent i forhold til en ny identisk bygningsdel. Med de nye afskrivningstabeller er det blevet nemmere at få et indtryk af en forventet erstatning.

Der er selvfølgelig en selvrisiko på ejerskifteforsikringer, som afhænger af den aktuelle betalte præmie for ejerskifteforsikringen. Den 1. maj 2012 blev der fastlagt en øvre grænse for selvrisikoen for den enkelte skade på 5.000 kr. med en samlet maksimal selvrisiko på 50.000 kr.

Ejerskifteforsikring og skader


Sætningsskader

En sætningsskade er revnedannelser skabt af manglende bæreevne i jorden. Hermed synker fundamentet, og skaber spændinger på beton og murværk, som til sidst slår revner. (Er sammentrykningen af jorden meget voldsom, kan der opstå meget store revner, som vil blive ved med at vokse).

Ifølge Bolius dækker en ejerskifteforsikring som udgangspunkt uforudsete udgifter til reparation af skjulte fejl og mangler/skader, som ikke er angivet i tilstandsrapporten, fordi det ikke har været muligt at konstatere dem ved huseftersynet, samt de skader som den bygningssagkyndige ikke har angivet i tilstandsrapporten. Herudover dækker ejerskifteforsikringen også de skader, som den bygningssagkyndige har beskrevet åbenlyst ukorrekt.

Ejerskifteforsikring til sommerhus


Det er lige så vigtigt at tegne en ejerskifteforsikring til et sommerhus, som når man køber et helårshus. Ligesom ved køb af almindelige helårshuse, kan der også i sommerhuse opstå skader på baggrund af sommerhusets type og stand. Nogle boligkøbere vælger at tegne en udvidet ejerskifteforsikring ved køb af sommerhus for at være bedre dækket mod eventuelle skader i fremtiden.

Tilstandsrapport


Hvad er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport er et dokument, der har til formål at beskrive en boligs stand sammenlignet med andre boliger af samme type og alder. Rapporten udarbejdes af en beskikket byggesagkyndig, som undersøger alle dele af boligen. I rapporten angives skader/tegn på skader såsom brud, lækager, deformeringer, svækkelser, revnedannelser og ødelæggelser. Tilstandsrapporten har en gyldighedsperiode på seks måneder.
En tilstandsrapport er ikke lovpligtig, men det er dog et krav, at der udarbejdes både en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport, hvis køber ønsker at tegne en ejerskifteforsikring i forbindelse med et boligkøb.

Hvad afdækker en tilstandsrapport?

Medmindre andet er angivet i rapporten, omfatter tilstandsrapporten alle bygninger på grunden. Rapporten beskriver eventuelle skader på bygning(erne), tegn på skader og relevante forhold, der er i risiko for at udvikle skader fremadrettet.
Ud over den byggesagkyndiges vurderinger, indeholder tilstandsrapporten også et spørgeskema til sælger om boligens stand og historie. I skemaet er det sælgers pligt at oplyse om eventuelle skader, fejl og mangler, som sælger er bekendt med.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at tilstandsrapporten kun beskriver skader, som reducerer bygningens funktion eller værdi i et betydeligt omfang. Og at det udelukket er de synlige og umiddelbart tilgængelige dele af bygningen, der undersøges og beskrives i rapporten.

Det er udelukket sælgers ansvar at give den byggesagkyndige adgang til hele boligen. Hvis der er aflåste rum eller steder, den byggesagkyndige ikke kan få adgang til, vil dette blive noteret i rapporten.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at den byggesagkyndiges gennemgang af boligen tager udgangspunkt i boliger af tilsvarende type og alder. Det betyder, at almindelig slidtage og forhold, som er forventeligt for den aktuelle boligtype, ikke medtages som skader i rapporten. Det betyder også, at det ikke er muligt at sammenligne tilstandsrapporter direkte mellem forskellige boliger af forskellige typer, stand og alder.

Derudover skal du være opmærksom på, at tilstandsrapporten ikke inkluderer el- og varmeinstallationer, hårde hvidevarer, udendørs svømmebassiner, markiser og andre installationer, som ikke er en del af selve bygningen. Æstetiske eller arkitektoniske forhold indgår heller ikke i rapporten. Tilstandsrapporten omhandler heller ikke med udendørs forhold som kloakstik og -ledningers lovlighed. Forurening af grunden eller rigtigheden af boligareal undersøges heller ikke. Da disse forhold ikke fremgår af tilstandsrapporten, er de heller ikke dækket af ejerskifteforsikringen. For sådanne forhold kan sælger drages til ansvar. Dette ansvar kan sælger forsikre sig mod ved at tegne en sælgeransvarsforsikring.

Pris: hvad koster en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport og en elinstallationsrapport er ikke lovpligtige, når et hus skal sælges, men er begge en forudsætning for, at der kan tegnes en ejerskifteforsikring. Ifølge Boliga kan en tilstandsrapport koste op til 10.000 kr.

Hvad gør man, hvis der er fejl i tilstandsrapporten?

Indeholder tilstandsrapporten (eller elinstallationsrapporten) ikke informationer om fejl/mangler, som burde have været angivet i rapporten kan køber ifølge advokat Niels Bjerre fra Ret & Råd Advokater fremsætte krav mod den byggesagkyndige om erstatning. Det vigtigste er, om den byggesagkyndige på baggrund af almindelige faglige normer burde have angivet fejlen/manglen i rapporten.

I tilfælde af fejl i tilstandsrapporten (eller elinstallationsrapporten) så skal køberen reklamere over for den byggesagkyndige hurtigst muligt efter, at fejlen er opdaget. Reklamation skal ske inden fem år efter overtagelsesdagen og senest seks år fra rapportens datering. Efter seks år kan der ikke fremsættes krav mod den byggesagkyndige for fejl i rapporten.

Sælgeransvarsforsikring


En sælgeransvarsforsikringen dækker typisk den 10-årige periode efter salget af en bolig. Det er denne 10-årige periode, hvor sælger er ansvarlig for skjulte fejl og mangler.

Hvad dækker en sælgeransvarsforsikring?

En sælgeransvarsforsikring dækker kun sager, hvor sælger taber en sag i retten eller indgår forlig. En sælgeransvarsforsikring dækker retskrav i forbindelse med ulovlige indretninger og installationer i boligen og fritager sælger for dele af det erstatningsansvar, som sælger har i 10 år.

En sælgeransvarsforsikring dækker ifølge Tryg:

 • Ulovlige indretninger i bygningen
 • Ulovlig kloak eller stikledninger
 • Manglende funktion i kloak og stikledninger
 • Forhold på grunden, der påvirker husets fundering og terrændæk
 • Forurening af grunden

Fejlene og manglerne skal være opstået før overtagelsesdagen, for at forsikringen dækker.

Hvad dækker en sælgeransvarsforsikring ikke?

En sælgeransvarsforsikring dækker ovenstående områder, men det variere fra forsikringsselskab til forsikringsselskab, hvilke områder som forsikringen ikke dækker. For at forsikringen dækker, kræver det, at sælger taber en sag i retten eller indgår forlig. Det betyder altså, at sager som sælger ikke taber i retten eller hvor der indgås forlig, dækkes ikke af sælgeransvarsforsikringen.

Hvad er forskellen på en sælgeransvarsforsikring og en ejerskifteforsikring?

En sælgeransvarsforsikring skal  tegnes af sælger, hvorimod en ejerskifteforsikring skal tegnes af køber. Forskellen på en sælgeransvarsforsikring og en ejerskifteforsikring er også, at en sælgeransvarsforsikring har til formål at forsikre sælger i tilfælde af skader, som sælger kan drages til ansvar for 10 år efter boligsalget. En ejerskifteforsikring kan derimod hjælpe køber med at få dækket  udgifter til boligens fejl og skader inden for en årrække på 5 eller 10 år.

Skal man tegne en sælgeransvarsforsikring?

Sælger kan man tegne en sælgeransvarsforsikring. Mod en mindre engangsbetaling kan sælger sikre sig mod fremtidige mangelskrav fra køberen.
Sælgeransvarsforsikringen beskytter sælger mod krav, som normalt ikke vil være dækket af købers ejerskifteforsikring. For at opnå størst mulig økonomisk tryghed efter et salg, så anbefaler  forsikringsselskaberne at tegne en sælgeransvarsforsikring.

Pris: hvad koster en sælgeransvarsforsikring?

En sælgeransvarsforsikring sikrer dig som sælger i 10 år og kan dække dit ansvar for visse mangler ved boligen samt mangler som ikke er beskrevet i tilstandsrapporten eller dækket af ejerskifteforsikringen. Du er som sælger dækket for helt op til 500.000 kr. med en selvrisiko på 10 procent – dog minimum 10.000 kr.

Selskaber som bl.a. tilbyder ejerskifteforsikringer


En hel del danske forsikringsselskaber tilbyder ejerskifteforsikringer.

Her har vi samlet en liste over nogle af disse selskaber:

Billig forsikring


Hvis du kigger på en forsikring ved ejerskifte, er du nok i gang med at købe eller sælge fast ejendom. Det kan være en god anledning til at gennemgå alle dine forsikringer, da der kan være mange penge at spare ved at løbende indhente nye forsikringstilbud.

Det kunne være en god lejlighed til at gennemgå alle dine forsikringer, da der kan være mange penge at spare!

I følge en undersøgelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sparede mere end 9 ud af 10 penge på deres indboforsikring, hvis de skiftede forsikringsselskab.

Tendensen er den samme for bilforsikringer, hvor der også er mange penge at spare. Det er derfor aldrig nogen dårlig idé at holde sig ajour med, om dine nuværende forsikringer er dyrere eller billigere end andre forsikringsselskabers tilbud, og om lever op til dine krav om dækning. På den måde bliver du klar over, om din forsikring lever op til dine forventninger eller om det er et godt tidspunkt at skifte forsikringsselskab.

Læs mere: Store guide til billig forsikring med 12 konkrete råd.

Kilder


https://www.bolius.dk/ejerskifteforsikring-8909
http://boligejer.dk/ejerskifteforsikring
http://boligejer.dk/ejerskifteforsikring
http://www.tryg.dk/forsikringer/ejerskifteforsikring/spoergsmaal-om-ejerskifte.html
http://www.dr.dk/nyheder/penge/fik-500000-kroner-til-ny-kaelder-boligejere-klagede-over-forsikringsselskab
https://www.husadvokaten.com/jeg-vil-koebe/ejerskifteforsikring/
http://boligassistancen.dk/ejerskifteforsikring/
http://nyheder.tv2.dk/penge/2016-05-19-6-svar-det-skal-du-overveje-naar-du-vaelger-ejerskifteforsikring
https://www.gjensidige.dk/privat/forsikring/ejerskifteforsikring
https://www.robinhus.dk/fakta/faq/faqforsikring.asp
https://www.tv2lorry.dk/artikel/ejerskifteforsikringer-disse-forsikringsselskaber-er-vaerst
https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/privatoekonomi-og-aftaler/ejerskifteforsikringer-tjek-dette-foer-du-vaelger
https://www.samlino.dk/blog/billig-ejerskifteforsikring
https://www.bolius.dk/definition-af-svindrevner-kontra-saetningsskader-14193/
https://www.bolius.dk/saa-meget-koster-det-at-saelge-sit-hus-8664/
https://www.boliga.dk/tilstandsrapporthttps://
www.ret-raad.dk/blog/hvad-goer-man-naar-der-er-fejl-i-tilstandsrapporten-eller-elinstallationsrapporten
https://boligadvokater.info/saelgeransvarsforsikring/
https://www.almbrand.dk/abdk/privat/Forsikring/Forsikringer/IndboHusOgHusdyr/Saelgeransvarsforsikring/index.htm
https://www.edc.dk/lan-og-forsikring/boligsalg/
https://nyeforsikringer.tryg.dk/saelgeransvarsforsikring
https://www.husadvokaten.com/jeg-vil-saelge/hvad-kan-gaa-galt/
https://dk.trustpilot.com/reviews/5b0648166d33bc09f4bc006e
https://dk.trustpilot.com/review/www.gjensidige.dk
https://dk.trustpilot.com/review/www.danskboligforsikring.dk
https://dk.trustpilot.com/review/www.tryg.dk
https://dk.trustpilot.com/review/fridaforsikring.dk
https://dk.trustpilot.com/review/www.alka.dk
https://dk.trustpilot.com/review/www.codan.dk
https://dk.trustpilot.com/review/kfforsikring.dk
https://dk.trustpilot.com/review/www.almbrand.dk
https://dk.trustpilot.com/review/www.topdanmark.dk